obslugapacjenta pl asertywnosc definicje - Asertywność z pacjentem

Celem głównym szkolenia jest poznanie, przećwiczenie, i umiejętne wykorzystywanie techniki polegającej na zastosowaniu określonej sekwencji pytań umożliwiających poznanie potrzeb klienta. W efekcie osoby uczestniczące w warsztacie posiądą umiejętność poznawania rzeczywistych potrzeb klienta i jednocześnie będą potrafiły wzbudzić w nim przekonanie o słuszności sugerowanego przez siebie rozwiązania biznesowego. Aby takie rozwiązania były możliwe, bardzo ważnym elementem szkolenia jest praca nad asertywnością uczestników. Nabycie poczucia samego siebie i wiary we własne siły i potencjał, rozpoznawania potrzeb u ludzi, preferencji działania i obaw.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracowników aptek,
 • pracowników rejestracji w placówkach opieki medycznej.

Blok wstępny

 • cele szkolenia
 • reguły pracy podczas szkolenia

Asertywność

 • definicja asertywności
 • jakie przyjmujemy postawy (agresywna, asertywna, uległa)
 • test – jaką postawę przyjmuję wobec innych
 • korzyści z bycia asertywnym
 • praca nad poczuciem własnej wartości
 • mapa asertywności
 • pięć praw osobistych wg Herberta Fensterheima

Asertywność w kontaktach z pacjentami

 • moje prawa w kontakcie z pacjentami
 • komunikat JA
 • miękko do ludzi twardo do problemu (sprawy)
 • test – czy jestem asertywny

Techniki asertywne

 • jak asertywnie odmówić pacjentowi
 • technika zdartej płyty czyli wielokrotne odmawiania pacjentowi
 • jak asertywnie reagować na zastrzeżenia pacjenta
 • zamiana oceny na opinie
 • zamglanie
 • techniki stawiana granic wobec agresywnych pacjentów
 • demaskowanie aluzji pacjenta
 • uprzedzanie krytyki

Komunikacja asertywna

 • jak udzielać informacji pacjentowi
 • mowa ciała osoby asertywnej

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • nauczą się rozumieć mechanizmy własnych postaw i zachowań,
 • nauczą się asertywnie komunikować się i asertywnie wyrażać myśli, żądania i polecenia,
 • nauczą się parafrazować i unikać skrótów myślowych,
 • nauczą się być czujnym na manipulacje i szantaże emocjonalne,
 • nauczą się bronić własnych praw przy poszanowaniu praw innych ludzi,
 • nauczą się rozpoznawać i stosować postawy asertywne w różnych sytuacjach społecznych.