Oczekiwania pacjentów ostatnio bardzo wzrosły, a duża konkurencja na rynku usług medycznych jeszcze bardziej podnosi poprzeczkę. Dodatkowo sytuacja w służbie zdrowia staje się źródłem trudnych sytuacji w relacjach z pacjentami.

Oferujemy szkolenia dla personelu zakładów opieki zdrowotnej podnoszące kompetencje w zakresie wysokiej jakości obsługi pacjenta, reagowania w trudnych sytuacjach, pracy w rejestracji medycznej, udzielania pierwszej pomocy.

Tematy szkoleń