Business Coaching to proces zmian ukierunkowany na sprawy związane z biznesem i karierą. Dzięki coachingowi możesz zmieniać się, udoskonalać, rozwijać swoje umiejętności i zwiększać świadomość siebie i swoich możliwości. Możesz także pomagać innym (np. podwładnym), by ich działania były bardziej skuteczne lub w większym stopniu opierały się na współpracy. Business Coaching wniesie do Twojego życia odpowiednią dawkę refleksji i wiedzy, dzięki której wprowadzisz do swojego biznesu lub życia zawodowego potrzebne zmiany. W coachingu chodzi bowiem o praktykę, o realne korzyści, jakie możesz odnieść właśnie dzięki wsparciu profesjonalnego coacha.

Nasze wsparcie dla Twojej firmy poprzez coaching i doradztwo

obslugapacjenta pl coaching - Coaching i doradztwo

Pomagamy zwiększać efektywność:

 • planowanie strategii rozwoju placówki
 • wprowadzanie zmian organizacyjnych
 • zwiększenie własnej efektywności w kontaktach biznesowych
 • wzrost sprzedaży
 • panowanie nad emocjami w sytuacjach biznesowych
 • asertywność w biznesie
 • wywieranie wpływu na innych oraz przekonywanie do swoich racji
 • zwiększanie poczucie własnej wartości w biznesie/w pracy
 • budowanie i utrzymywanie dobrych relacji ze współpracownikami
 • wzrost motywacji i zaangażowania w pracę
 • work-life balance
 • BUSINESS COACHING – coaching dla szefów firm lub ogólnie coaching biznesowy
 • EXECUTIVE COACHING – coaching wyższej kadry menadżerskiej w zakresie zarządzania
 • MANAGER COACHING – coaching dla menadżerów w zakresie zarządzania
 • CORPORATE COACHING – korporacyjny w zakresie celów korporacji
 • LEADERSHIP COACHING – coaching liderski w zakresie kompetencji przywódczych
 • VIP COACHING – coaching dla osób zajmujących kluczowe stanowiska
 • PROFESSIONAL COACHING – coaching zawodowy dla konkretnych grup profesjonalistów
 • CAREER COACHING – coaching kariery
 • TEAM COACHING – coaching zespołowy dla grup i zespołów
 • PERFORMANCE COACHING – coaching ukierunkowany na poprawę efektywności
 • PERSONAL COACHING – coaching osobisty
 • LIFE COACHING – coaching życiowy w zakresie spraw osobistych
 • CONFLICT COACHING – coaching w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych