obslugapacjenta pl zarzadzanie zespolem medycznym - Zarządzanie zespołem rejestracji

Realizacja ambitnych zamierzeń czy wyśrubowanych celów firmy nie jest możliwa bez sprawnej pracy zespołowej. Kierownicy różnych szczebli, niezależnie od doświadczenia i stażu, dostrzegają potrzebę ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w zakresie budowania efektywnego zespołu. Kierowanie ludźmi nie jest łatwe, ale może być naprawdę satysfakcjonujące. Zdobądź zestaw kluczowych umiejętności menadżerskich.
Podczas szkolenia wyjaśnimy Ci, czym różnią się zarządzanie i przywództwo. Poznasz cechy osobowości oraz umiejętności lidera i dowiesz się, jak zidentyfikować własny styl zarządzania oraz doskonalić się w tym zakresie. Przekażemy Ci też wiedzę na temat etapów formowania i cech sprawnego zespołu, a także skutecznego motywowania i inspirowania ludzi poprzez zarządzanie.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników rejestracji
 • menedżerów przychodni
 • menedżerów aptek

Zarządzanie zespołem – zagadnienia wstępne

 • skuteczny zespół – charakterystyka,
 • skuteczny lider – profil kompetencyjny,
 • oczekiwania firmy i zespołu względem kierownika/dyrektora,

Skuteczna komunikacja w zarządzaniu

 • komunikacja werbalna,
 • komunikacja niewerbalna,
 • asertywność w zarządzaniu,

Ja w roli menedżera

 • umiejętności i cechy skutecznego menedżera,
 • źródła autorytetu,
 • próba dokonania samooceny: moje mocne strony i obszary do rozwoju,

Zespół i lider

 • rola lidera w zespole – kultura przywódcza, jako czynnik motywujący,
 • warunki efektywności w działaniu grupowym,
 • typy pracowników, a efektywność pracy zespołu,
 • błędy w komunikacji liderskiej i ich konsekwencje,
 • komunikacja interpersonalna, jako podstawa działania zespołu,

Zespół – role, relacje, napięcia

 • role w zespole – predyspozycje i potrzeby członków zespołu,
 • neutralizowanie napięć w zespole – skuteczna komunikacja, zapobieganie konfliktom,
 • elementy asertywnej komunikacji w udzielaniu informacji zwrotnych (pochwał i nagan),
 • skuteczne rozmowy korygujące,

Zarządzanie sobą w przywództwie

 • kształtowanie wizerunku i autorytetu menedżera w zespole,
 • autoprezentacja, jako narzędzie kształtowania relacji w zespole,
 • wpływ wizerunku na skuteczność pracy lidera,
 • typy liderskie Blanchard’a – test,
 • elastyczny lider – sposoby wzmocnienia cech liderskich,

Kluczowe kompetencje w zarządzaniu zespołem

 • skuteczna komunikacja liderska – metody,
 • komunikacja nakierowana na cel,
 • przekazywanie poleceń i zadań,
 • egzekwowanie zadań,
 • przekonywanie – argumentowanie pod kątem korzyści,
 • delegowanie.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • nabędą umiejętności z obszaru zarządzania zespołem i stworzenia własnej wizji siebie jako menedżera,
 • będą potrafili sformułować kluczowy cel dla swojego zespołu,
 • nabędą wiedzę i umiejętności stawiania celów i zadań w formule partnerskiej,
 • będą potrafili udzielać informacji zwrotnej i oceny pracownika,
 • nabędą umiejętności planowania własnej pracy i ustalania priorytetów.