obslugapacjenta pl kurs pierwszej pomocy - Pierwsza pomoc

Nasz trener, Wiktor Wojciechowski, jest ratownikiem medycznym uprawnionym do prowadzenia szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Kursy udzielania pierwszej pomocy kończą nawet pracownicy urzędów, a zatem warto przeszkolić również pracowników aptek i przychodni, jeżeli jeszcze jego nie ukończyli i przygotować personel na nieoczekiwane sytuacje.

Program szkolenia podstawowego to doskonała baza wiedzy z zakresu elementarnych zasad pierwszej pomocy i ratownictwa. Jesteśmy przekonani, że każdy uczestnik po jego odbyciu będzie potrafił prawidłowo przeprowadzić kontrolę czynności życiowych, wezwać pomoc w warunkach zakładu pracy oraz poza nim, a także wykonać resuscytacje krążeniowo-oddechową.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 1. każdego, kto chce poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy,
 2. osób, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (wymóg Kodeksu Pracy),
 • zbieranie wywiadu medycznego i rozmowa z osobą poszkodowaną
 • profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych
 • sposoby ewakuacji bezpośredniej osób nieprzytomnych – w tym ewakuacja z wąskiego przejścia, ze stanowiska pracy, z toalety
 • wzywanie służb ratunkowych
 • ocena funkcji życiowych
  postępowanie z osobą nieprzytomną – algorytm działania BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu oddechu wg Wytycznych ERC 2010
 • resuscytacja (reanimacja)
 • użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automated External Defibrillation)
 • postępowanie we wstrząsie uczuleniowym (anafilaktycznym)
 • pomoc przy objawach zawału serca i w napadzie astmy
 • zabezpieczenie epileptyka w czasie napadu
 • postępowanie w silnym bólu brzucha – także pourazowym
  podstawowe
 • postępowanie przy podejrzeniu urazu kręgosłupa
 • skuteczna reakcja na oparzenia
 • tamowanie krwotoków

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • poznają zasady postępowania w sytuacji wypadków komunikacyjnych
 • nauczą się pomagać w sytuacji oparzeń, złamań, zatruć i innych
 • nauczą się reagować i komunikować z ofiarami wypadków