obslugapacjenta pl komunikacja 640x400 - Komunikacja z klientem

Komunikacja z klientem

Pojęcie „komunikowanie” wywodzi się od łacińskiego czasownika „communico”, „communicare (uczynić wspólnym, połączyć; przekazać wiadomości, naradzać się) i rzeczownika „communio” (wspólność). Komunikacja interpersonalna jest psychologicznym procesem, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje...